Kalendarz

Termin i miejsceWydarzenie
16 czerwca
Zielona Góra
5Rytmów® – Zielona Góra – Beata Eckert
szczegóły
18 czerwca
Poznań
Poranne Gyrokinesis® – płynny ruch – Beata Eckert
szczegóły
18 czerwca
Poznań
Gyrokinesis® – płynny ruch – Beata Eckert
szczegóły
18 czerwca
Poznań
Praktyka 5Rytmów® – Beata Eckert
szczegóły
20 czerwca
Poznań
Poranne Gyrokinesis® – płynny ruch – Beata Eckert
szczegóły
22 czerwca
Strefa Rytmow
Spotkanie Świętojańskie – Beata Eckert
szczegóły
12-14 lipca
Strefa Rytmow
Taniec Źródłem Mocy – 5Rytmów® warsztat dla Kobiet – Beata Eckert
szczegóły
15-18 sierpnia
Strefa Rytmow
W nurcie Rzeki – 5Rytmów® – Beata Eckert
szczegóły
1-6 października
Poznań
GYROKINESIS® PRE TRAINING (Level 1) – Beata Eckert
szczegóły
19-20 października
Poznań
Trust – warsztat 5Rytmów® z poziomu Heartbeat – z Dagmar Cee
szczegóły